Ahad, 27 Februari 2011

Bahagian Pengurusan Yang Perlu Ada Di Prasekolah

PEMANTAUAN PRASEKOLAH
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

APA YANG AKAN DI PANTAU!

1.      Jawatankuasa pengurusan prasekolah
2.      Carta organisasi prasekolah – pengurusan dan permuafakatan
3.      Akta pendidikan 1996
4.      Surat pekeliling/surat siaran berkaitan pendidikan prasekolah
5.      Kurikulum prasekolah kebangsaan KSPK
6.      Huraian kurikulum prasekolah kebangsaan
7.      Perancangan tahunan / takwim prasekolah
8.      Fail jawatankuasa pengurusan prasekolah
9.      Senarai tugas guru prasekolah
10.     Senarai tugas pembantu pengurusan murid prasekolah
11.     Minit-minit mesyuarat
12.     Perancangan belanjawan bantuan makan murid
13.     Perancangan belanjawan pealatan murid (PCG)
14.     Buku stok bahan kering
15.     Buku stok bahan basah
16.     Kad inventori
17.     Buku rekod guru
18.     Rekod/portfolio murid
19.     Rekod kedatangan murid
20.     Rekod pergerakan guru
21.     Rekod pergerakan pembantu pengurusan murid (PPM)
22.     Rekod pelawat
23.     Rekok pergerakan keluar/masuk murid
24.     Rekod pencerapan/pemantauan
25.     25.   Buku laporan harian PPM

26.     Buku laporan harian PPM
PENTADBIR SEKOLAH
1.      Perancangan untuk meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah
2.      Pentadbir sekolah membuat pemantauan terhadap pengurusan prasekolah
3.      Pentadbir sekolah melibatkan guru prasekolah dalam jadual guru ganti mata pelajaran (relief)
4.      Pentadbir sekolah menjalankan penyeliaan/pencerapan proses pengajaran dan pembelajaran prasekolah
5.      Pentadbir sekolah memastikan PPM telah mengikuti taklimat berkaitan spesifikasi tugas daripada pihak KPM/JPN/PPD/sekolah
6.      Pentadbir sekolah melibatkan murid prasekolah dalam program peringkat sekolah
7.      Pentadbir sekolah menyebar luas maklumat permohonan kemasukan murid prasekolah kepada ibu/bapa/penjaga
8.      Pentadbir sekolah menetapkan tarikh permohonan kemasukan prasekolah
9.      Jawatankuasa Pemilihan Murid Prasekolah membuat pemilihan berdasarkan : umur, pendapatan dan tanggungan ibu/bapa/penjaga serta berwarganegara Malaysia
10.     10.   Pentadbir sekolah mengadakan taklimat prasekolah kepada ibu bapa

11.     Pentadbir sekolah mengadakan taklimat prasekolah kepada ibu bapa
PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI
1.      Penubuhan jawatankuasa permuafakatan prasekolah
2.      Jawatankuasa permuafakatan prasekolah aktif dan berfungsi
3.      3.       Ibu bapa dn komuniti terlibat dalam aktiviti prasekolah

4.      Ibu bapa dn komuniti terlibat dalam aktiviti prasekolah
PERALATAN ASAS KELAS PRASEKOLAH
1.      Peralatan computer
2.      Peralatan audio visual
3.      Peralatan perabot
4.      Peralatan dapur
5.      Carta bergambar
6.      Peti pertolongan cemas
7.      Alat pemadam api
8.      Peralatan asas permainan luar
·         Buaian
·         Gelongsor
·         Jongkang jongket
·         Rangka bergayut (mongkey bar)
·         Terowong
·         Tiang gol bola keranjang
·         Kotak permainan pasir
·         Kotak permainan air
·         Pondok kayu
1.      9.       Kit penilaian prasekolah masalah pembelajaran (pend. Khas)

2.      Kit penilaian prasekolah masalah pembelajaran (pend. Khas)
PERANAN GURU DALAM PENGURUSAN PRASEKOLAH
1.      Guru mengetahui peruntukan kewangan yang diagihkan
2.      Guru menyediakan anggaran belanjawan tahunan yang lengkap
3.      Guru menyimpan rekod perbelanjaan dengan kemas
4.      Guru memastikan aktiviti ko-kurikulum (koakademik) dilaksanakan seperti yang ditetapkan
5.      Guru melaksanakan pengurusan murid
6.      6.       Guru berkemahiran menggunakan alat permainan luar dalam aktiviti yang dijalankan

7.      Guru berkemahiran menggunakan alat permainan luar dalam aktiviti yang dijalankan
PERANAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM)
1.      PPM membantu pentadbiran pengurusan prasekolah – fail, daftar rekod stok dan inventori
2.      PPM membantu pengurusan pengajaran dan pembelajaran murid prasekolah
3.      PPM mengurus penyediaan makanan / mengemas dan membersih
4.      PPM diberi tugas selain daripada bidang tugas yang ditetapkan
5.      PPM menyediakan rekod jadual kerja harian

Tiada ulasan:

Catat Ulasan